Privacyverklaring

RobdeJoode.nl, gevestigd aan de Beekweide 4, 8162XM te Epe, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.robdejoode.nl
Beekweide 4
8162Xm Epe
info@robdejoode.nl

Rob de Joode is de Functionaris Gegevensbescherming van Robdejoode.nl. Hij is te bereiken via info@robdejoode.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Kiekfoto Rob de Joode verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

* Na opdracht voor het uitvoeren van een fotoreportage:
– Voor en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

– Bedrijfsnaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Kiekfoto Rob de Joode, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Kiekfoto Rob de Joode verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van informatie
  • Afhandelen van betalingen
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Kiekfoto Rob de Joode verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kiekfoto Rob de Joode neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kiekfoto Rob de Joode) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kiekfoto Rob de Joode bewaart je persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn van persoonsgegevens.

  • Zolang de uitvoering van een fotoreportage voortduurt
  • Voor-en achternaam
  •  Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Je gegevens worden opgeslagen in Moneybird. Meer informatie over de beveiliging van gegevens door Moneybird is hier terug te vinden: https://www.moneybird.nl/privacy/

Ook indien u op een andere wijze contact met op ons opneemt, zullen wij uw e-mailadres niet met derden delen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kiekfoto Rob de Joode verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer achterlaat. De door u gebruikte browser wordt door de website geïnstrueerd deze cookies op je computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van je computer verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op je computer staan, ook na afsluiting van de webbrowser. Hierbij wil permanent overigens niet zeggen dat ze eeuwig op uw computer blijven staan. De meeste van deze cookies zullen naar verloop van tijd alsnog vervallen, al kan dat lange tijd duren.

Cookies kunnen zowel door onszelf als door derden (third party cookies) op je computer worden geplaatst. Kiekfoto Rob de Joode zelf gebruikt sessiecookies om gebruiksgegevens voor Google Analytics bij te houden. Permanente cookies gebruikt Kiekfoto Rob de Joode om twee redenen: om te zorgen dat je ingelogd blijft, en om te voorkomen dat je pop-ups te vaak te zien krijgt.

Om deze laatste reden slaan ook onze adverteerders third party cookies op op je computer. Ook is het mogelijk dat via embedded YouTube-video’s of Facebook-posts cookies op je computer worden opgeslagen, en kun je third party cookies van adverteerders tegenkomen. Ten slotte kunnen we niet garanderen dat je geen third party cookies zult tegenkomen vanuit content, zoals links naar plaatjes, die door onze bezoekers op onze site worden geplaatst, bijvoorbeeld in de reacties.

Cookies weigeren

Je bent uiteindelijk de baas over uw eigen computer. Je kunt altijd cookies weigeren, door je browserinstellingen aan te passen. Ook bieden de meeste browsers de mogelijkheid te zien welke cookies op uw computer bewaard zijn. Je bent in staat ongewenste cookies van je computer te verwijderen. Hoe dat moet is afhankelijk van de webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Google Chrome of Mozilla Firefox). Indien je cookies wilt weigeren of verwijderen, raadpleeg dan de handleiding van de webbrowser. Als je cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor je beschikbaar zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken
in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@kiekfoto Rob de Joode.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Kiekfoto Rob de Joode zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Kiekfoto Rob de Joode wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kiekfoto Rob de Joode neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingenzijn van misbruik, neem dan contact op met Kiekfoto Rob de Joode

Ons Privacy Statement is voor het laatst bijgewerkt op 14 juni 2018